Gói thử nghiệm Bowie & Dick

Bowie & Dick Test Pack

Mô tả ngắn:

Giới thiệu sản phẩm: Gói Thử nghiệm Bowie & Dick được sử dụng để theo dõi lượng khí thoát ra và độ thẩm thấu của máy tiệt trùng bằng hơi nước, giúp bảo dưỡng máy tiệt trùng thường xuyên. Giấy thử dùng một lần bao gồm các chất chỉ thị hóa học không chứa chì được đặt giữa giấy xốp và bọc trong giấy crepe với chỉ thị hơi ở đầu gói. Phiếu kiểm tra dễ đọc có thể xác định lỗi và có thể được ghi lại và lưu trữ.  


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Giơi thiệu sản phẩm:

Gói Thử nghiệm Bowie & Dick được sử dụng để theo dõi sự thoát khí và độ thẩm thấu của máy tiệt trùng bằng hơi nước, giúp bảo dưỡng máy tiệt trùng thường xuyên.

Giấy thử dùng một lần bao gồm các chất chỉ thị hóa học không chứa chì được đặt giữa giấy xốp và bọc trong giấy crepe với chỉ thị hơi ở đầu gói.

Phiếu kiểm tra dễ đọc có thể xác định lỗi và có thể được ghi lại và lưu trữ.

 


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự